Arbeidsplan for 2019

Sør-Odal Idrettsråd vedtok på årsmøtet den 4. juni 2019 en arbeidsplan for 2019.
Dette blir Sør - Odal Idrettsråd's mal for hvordan vi skal jobbe og hvilket fokus vi skal ha det kommende året.
Her kan du blant annet lese om Sør - Odal Idrettsråd's ønsker for hvordan organisere idrettstilbud i gamle samfunnshus/ skolelokaler og hvordan organisere barneidretten når vi får ny storskole?

Arbeidsplan 2019.docx

Spørsmål kan rettes til SOIR her


Levert avIdrettenOnline