Sør-Odal idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal

være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter.
Og mellom lagene og idrettskretsen.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Basis-lovnorm for Idrettsrådet

kan lastes ned her

Vedtekter

(Åpner i nytt vindu)

Levert av IdrettenOnline