Styret i Sør-Odal Idrettsråd 2017 - 2018


Rolle Navn Epost Telefon
Leder Hilde Kristin Korbøl leder@odalsidretten.no
sla-gard@online.no
92456577
Nestleder Heidi Lohne nestleder@odalsidretten.no
heidilohne@live.no

Sekretær Heidi Aarstad
Regnskapsfører (uten for styret) Tove Gulbransdsen
Styremedlem Wenche Nabben Logna
Styremedlem Roy Amundsen
Vara til styret Thea Haukerud haukerud@outlook.com
                 
91818017
Bedriftsidrettens representant
Roar Yri
Vararep Bedrift Rolf Hansen rolha5@online.no
Ung.rep
ung.rep
Valgkomite

Johnny Kristoffersen
Cathrine Gulbrandsen-Dahl

Jostein Torkildsrud
Powered by: Bloc