Styret i Sør-Odal Idrettsråd 2018 - 2019Rolle Navn E-post Telefon
Leder Hilde Kristin Korbøl hilde.kristin.korbol@gmail.com
92456577
Nestleder Heidi Lohne
heidilohne@live.no
48059441
Sekretær Heidi Aarstad heidi.aarstad@gmail.com
Styremedlem
Thea Haukerud        
haukerud@outlook.com 

Styremedlem
 Roy Amundsen                     ros-amun@online.no

Vara til styret Wenche Logna 
wenche@logna.no
Bedrifts-idrettens representant
Roar Yri     roaerl@online.no


Vara Bedrift
Rolf Hansen
rolha5@online.no
Ungdoms-representant
Ida Neskvern
Idaneskvern6@gmail.com
Kasserer/styremedlem
Trond Erling Haugen
trond.eh@online.no

   Valgkomité                  Randi Gaustad Jostein  Torkildsrud
Regnskapsfører (uten for styret)
Tove Gulbransdsen
Levert av IdrettenOnline