Styret i Sør-Odal Idrettsråd 2018 - 2019Rolle Navn E-post Telefon
Leder Hilde Kristin Korbøl hilde.kristin.korbol@gmail.com
92456577
Nestleder Frode Grenaker 
f.grenak@gmail.com

Sekretær Heidi Aarstad heidi.aarstad@gmail.com
Styremedlem
Thea Haukerud        
haukerud@outlook.com 

Vara til styret Wenche Logna 
wenche@logna.no
Bedrifts-idrettens representant
Roar Yri     roaerl@online.no


Vara Bedrift
Rolf Hansen
rolha5@online.no
Ungdoms-representant
Kasper Karlsen

kasper2004@icloud.com

Ungdoms-representant
Mikael Olsen 
snaxxmho@gmail.com

Kasserer/styremedlem
Trond Erling Haugen
trond.eh@online.no

   Valgkomité                  Randi Gaustad Jostein  Torkildsrud
Regnskapsfører (uten for styret)
Tove Gulbransdsen

Levert avIdrettenOnline