Styret i Sør-Odal Idrettsråd 2018 - 2019Rolle Navn E-post Telefon
Leder Hilde Kristin Korbøl leder@odalsidretten.no
sla-gard@online.no
92456577
Nestleder Heidi Lohne nestleder@odalsidretten.no  
heidilohne@live.no
48059441
Sekretær Heidi Aarstad heidi.aarstad@gmail.com
Styremedlem
Thea Haukerud        
haukerud@outlook.com 
91818017
Styremedlem
 Roy Amundsen                    

Vara til styret Wenche Logna 

Bedrifts-idrettens representant
            Roar Yri    


Vara Bedrift
Rolf Hansen

Ungdoms representant
Ida Neskvern

Kasserer/styremedlem
Trond Erling Haugen


   Valgkomité                  Randi Gaustad Jostein  Torkildsrud
Regnskapsfører (uten for styret)
Tove Gulbransdsen
Levert av IdrettenOnline