Styret i Sør-Odal Idrettsråd 2018 - 2019Rolle Navn E-post Telefon
Leder Hilde Kristin Korbøl leder@odalsidretten.no
sla-gard@online.no
92456577
Nestleder Heidi Lohne nestleder@odalsidretten.no  
heidilohne@live.no
48059441
Sekretær Heidi Aarstad
Regnskapsfører (uten for styret) Tove Gulbransdsen
Styremedlem Thea Haukerud                             
Styremedlem Roy Amundsen
Vara til styretWenche Logna                 
Bedriftsidrettens representant
Roar Yri
Vara Bedrift Rolf Hansen
Ung.repIda Neskvern
Kasserer/styremedlem                     Trond Erling Haugen
Valgkomité Randi Gaustad 

Jostein  TorkildsrudPowered by: Bloc