Årsmøte Sør-Odal Idrettsråd

Arrangør: Sør-Odal Idrettsråd
Påmeldingsfrist: 25.04.2017 19:00:00

Tid


Beskrivelse

Innkalling til årsmøte Sør-Odal Idrettsråd

25. april 2017, Furumoen Galterud I.F.

(Adresse for dagen Mellandsvgen 150, 2223 Galterud)

kl. 19:00 - 22:00

Alle lag i Sør-Odal kommune som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF), innkalles til årsmøte i Sør-Odal idrettsråd (SOIR).

Hedmark idrettskrets, idrettsrådgiver i Glåmdal og Sør-Odal kommunes kulturrådgiver ønskes også velkommen.

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:

a)Idrettsrådets styre.

b)Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.

c)Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.

(2) Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3) Videre møter uten stemmerett:

a)Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b)Kontrollkomiteens medlemmer.

c)Valgkomiteens medlemmer.

d)Revisor.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret i SOIR på e-post sla-gard@online.no innen 10.04.17..

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet på SOIR sin internettside odalsidretten.no, Facebooksiden og på forespørsel til slagard@online.no., tlf 92456577.

For SOIR, 15.03.17.

Hilde Kristin Korbøl

Styrelede


Administratorer


E-post: ro-h3@online.no


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline