Årsmøte Sør-Odal Idrettsråd

Arrangør: Sør-Odal Idrettsråd

Tid


Sted


Beskrivelse

Innkalling til årsmøte Sør-Odal Idrettsråd
4. juni 2019 på Sanngrund
Oslovegen 910, 2100 Skarnes
kl. 19:00 - 22:00
Alle lag i Sør-Odal kommune som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF), innkalles til årsmøte i Sør-Odal idrettsråd (SOIR).
Hedmark idrettskrets, idrettsrådgiver i Kongsvinger regionen og Sør-Odal kommunes
kulturrådgiver ønskes også velkommen.
På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:
a) Idrettsrådets styre.
b) Inntil fem representanter fra idrettslag
c) Representanter for bedriftsidretten
(2) Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
(3) Videre møter uten stemmerett:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret i SOIR på e-post til
Hilde.kristin.korbol@gmail.com før 21. mai 2019.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig
senest en uke før årsmøtet på SOIR sin internettside http://sor-odalidrettsraad.idrettenonline.no/,
Facebooksiden og på forespørsel til hilde.kristin.korbol@gmail.com tlf. 92456577.
For SOIR, 10.05.19.
Hilde Kristin Korbøl
Styreleder

Levert av IdrettenOnline